CRMA

CRMA SERTİFİKASYONUNA AİT GENEL BİLGİLENDİRME

 

Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (CRMA)

Denetçinin ve risk yönetimiyle ilgili diğer bireylerin denetim komitelerine ve üst yönetime güvence sağlama ve danışmanlık konularında kendilerini kanıtlamaları için tasarlanmıştır. Organizasyonlardaki risk yönetimi ve yönetişim sürecinin yerindeliği ve verimliliği üzerine odaklanmaktadır.

Hangi sertifikayı seçerseniz seçin, aldığınız her IIA sertifikası sizin kariyerinize ve iç denetim mesleğine adanmışlığınızı göstermektedir.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), değişen global risklere ayak uydurabilmek amacıyla, risk yönetimi güvencesinde başarılı olabilmek için gereken derinlemesine kurumsal bilgi ve ileri becerileri yansıtabilen yeni Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası® (CRMA®) sınavını 1 Ekim 2021 yılında uygulamaya başlamıştır.

CRMA: Neden değişiyor ve değişen nedir?

Neden?

 Risk yönetimi güvencesi, önemli bir iç denetim sorumluluğudur. Risk ortamının genişlemeye ve değişmeye devam etmesinden dolayı, IIA da Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası® (CRMA®) programının buna uyum sağlaması gerektiğini düşünmektedir. Bu da, hem sınav şartlarının ve içeriğinin günümüzde yeni ortaya çıkan riskleri denetlemek için gereken becerileri yansıtmasını sağlamak amacıyla eksiksiz ve kapsamlı değerlendirilmesini, hem de risk yönetimi güvencesinin etkili ifa edilmesi için gereken kurumsal bakış açısının göz önünde bulundurulmasını gerektirmiştir. IIA, piyasa çalışması ve iş analizi çalışması olmak üzere iki çalışma yürütmüştür. Piyasa çalışması, CRMA ve Sertifikalı İç Denetçi® (CIA®) kavramları arasında algılanan belirsizliği ortaya koymuştur. Buna ek olarak, bütünsel ve etkili risk yönetimi güvencesi sağlamak için risk yönetimine dair daha fazla iş tecrübesi ve daha derin bir bilgi birikimi gerektiğini teyit etmiştir. Bu nedenle, yeni CRMA, iç denetçiler için CIA unvanını kazandıktan sonra izleyebilecekleri bir kariyer yolu olarak belirlenmiştir. CRMA, iç denetçiler için tek risk yönetimi güvencesi sertifikasyonudur.

Değişen Nedir?

 Adayların sınava girmek için sahip olmaları gereken risk yönetimi ve iç denetime özgü tecrübe gereklilikleri arttırılmış ve adayların geliştirilmiş programa başvurabilmeleri için aktif bir Sertifikalı İç Denetçi (CIA) unvanına sahip olmaları gerekmektedir. Buna ek olarak, CRMA sınavı da revize edilmiş, sınav müfredatı, süresi ve sorulan soru tipleri gibi değişiklikleri içeren güncellemeler yapılmıştır.

 


​                                     

                                          Yeni CRMA

Ön Koşul

 

Aktif CIA unvanı

Deneyim

 

5 yıl iç denetim ve/veya risk yönetimi tecrübesi

CRMA Sınavı

 

120 soru

Sınav Süresi

​150 dakika

Yetkinlik Seviyesi

 

​Uzman

Soru Çeşidi

 

Çeşitli soru türleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dil

 

İngilizce

Yıllık CPE

 

20 saat

 

*CRMA programı için iş deneyimi bir “çıkış” şartıdır. Daha az tecrübeli adaylar CRMA programına başvurabilir ve sınava girebilirler. Bununla birlikte, unvanı kazanabilmek için, iki yıllık program penceresinin süresi dolmadan tecrübe şartının karşılanması gerekmektedir.

Sınav Müfredatını Seçin ve Görüntüleyin: 2011 CRMA Sınav Müfredatı | 2021 CRMA Sınav Müfredatı

Soru Tipleri: Yeni CRMA sınavına dâhil edilen olası soru tiplerinin interaktif bir demosuna bakınız.

 

CRMA Çalışma Kaynağı

Yeni CRMA Sınav Çalışma Rehberi ve Alıştırma Soruları, 2. Baskı (CRMA Exam Study Guide and Practice Questions), Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (CRMA) sınavına hazırlanırken ihtiyaç duyacağınız kapsamlı gözden geçirme kaynağıdır ve bu çalışma kaynağını IIA Bookstore’dan temin edebilirsiniz. Üyeler için %20 indirim uygulanmaktadır. Şimdi satın alın​.

CRMA Sınav Ücreti

​Başvuru Ücreti

Sınav Ücreti

IIA Üyesi

US $95

US $445

Üye Olmayanlar

US $210

US $580

 

Ne zaman?

 

Tarih

1 Temmuz 2021

Yeni CRMA başvurular/kayıtlar açılıyor

1 Ekim 2021

Yeni CRMA sınavının resmi başlangıcı

 

Halihazırda sertifikası olanların ve sertifikasyon sürecindeki adayların yanı sıra, bu sertifikayı almayı amaçlayan adaylar da “CRMA Programı: Neden ve Nasıl Değişiyor?” (CRMA Program: Why and How It’s Changing) el kitabına bakarak bu değişikliklerin onları nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla bilgi edinebilirler. Bu el kitabı, özellikle aşağıdakileri içermektedir:

 • Güncellenmiş CRMA: İç Denetim için Temel Sertifikasyon
  CRMA Programı Neden ve Nasıl Değişiyor?
 • CRMA Sınavı Müfredat Değişiklikleri
  Sınavın Amacı, Güncellenmiş CRMA Sınav Müfredatı, CRMA Referans Listesi, Geçme Puanı
 • Yeni Sınav Sorusu Tipleri
  Çoktan Seçmeli, Birden Fazla Cevabı Olan Sorular, Boşluk Doldurma, Kategorize Etme, Eşleştirme, Sıralama, Hotspot (Görsel Üzerinde İşaretleme Yapılan Sorular), Senaryoyla İlgili Sorular
 • Mevcut CRMA Sınavından Güncellenmiş Sınava Geçiş
  CRMA Beta Testi, Güncellenmiş CRMA Sınavına Geçiş için Zaman Çizelgesi, CRMA Geçişi Sizi Nasıl Etkileyecek?, Sıkça Sorulan Sorular

 
CRMA Revizyonuna İlişkin El Kitabı için tıklayınız.
 
Daha detaylı bilgi için IIA CRMA ile ilgili web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.