CCSA

CCSA SERTİFİKASYONUNA AİT GENEL BİLGİLENDİRME

Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası
 

CCSA PROGRAMININ NİTELİĞİ

CCSA sertifikasyon programı, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından özellikle CSA (Kontrol Özdeğerlendirme) uygulayıcıları için geliştirilmiştir.

Bu sertifikasyon programı :

  • Başarılı CSA uygulayıcıları için gerekli yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olur,
  • Adayların CSA'i ne seviyede kavradıklarını ölçer,
  • CSA uygulamasının başlatılması için kullanılabilecek bir kılavuz niteliğindedir.

Yeni veya tecrübeli bir CSA uygulayıcısı olmanıza bakmaksızın, elde edeceğiniz CCSA sertifikası aşağıda belirtilenler de dahil size bir çok fayda sağlayacaktır:

  • CSA uygulamalarına bir temel oluşturulması,
  • CSA'deki yeterliliğinizin, deneyim ve eğitiminizin göstergesi,
  • Yönetim ve müşteriler (iç ya da dış) nezdinde güvenilirliğinizin artması,
  • Yeni kariyer ve yükselme fırsatları için değerinizi artırması.

Deneyim düzeyi ne olursa olsun tüm katılımcılar bu programdan faydalanabilirler. Risk ve kontrol modelleri alanlarında gereken bilgileri edinmeleri bile, uygulayıcılara CSA'i en etkin şekilde kullanmalarına yardım edecek önemli kavramlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.
 

CCSA SINAVI

Sınav 115 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test olarak tek oturumda yapılmaktadır. Sınav süresi 2 saat 55 dakikadır. Testte yer alan soruların bir kısmı değerlendirme dışı olup sadece sonraki sınavlarda sorulması olası soruları belirlemek için araştırma amacıyla sorulmuş sorulardır. Hangi soruların bu türden olduğu belli olmadığından adayların tüm soruları yanıtlaması gerekmektedir. Sınav içeriği aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

CSA Temelleri (% 5-10) 
CSA Programının Bütünleştirilmesi (%15-25) 
CSA Sürecinin Elemanları (%15-25) 
İş Hedefleri / Organizasyonel Performans (%10-15) 
Risk Belirleme ve Değerlendirme (%15-20) 
Kontrol Kuramı ve Uygulaması (%20-25)
 


Aday el kitabını buradan indirebilirsiniz.
Sınav tarihlerine ve ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.