CFSA

CFSA SERTİFİKASYONUNA AİT GENEL BİLGİLENDİRME

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA), şimdi her zaman olduğundan daha fazla finansal hizmetler ile ilgili sektörlerde çalışan denetim profesyonellerinin ihtiyaçlarına odaklanmış durumdadır. CFSA Sertifika programı (Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi) (Certified Financial Services Auditor), IIA tarafından özellikle bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetler ile ilgili finansal hizmet kuruluşlarında denetim görevi yapan profesyoneller için geliştirilen bir programdır.
CFSA sınavı adayların seçimine göre aşağıda belirtilen üç finansal hizmet kategorisinden birine göre hazırlanmış formatta sunulacaktır:

  • Bankacılık,
  • Sigortacılık,
  • Menkul Kıymetler.


CFSA SINAV İÇERİĞİ:

Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi (CFSA), bireyin bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetleri mali hizmetler gibi sektörlerdeki denetim ilke ve usullerine ilişkin bilgilerini ölçer. 115 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavın % 80 ' inde, adayın aşağıdaki 4 alandaki bilgisi farkındalık düzeyinde test edilir:

  • Mali Hizmetler Denetimi
  • Mali Hizmet Ürünleri Denetimi
  • Mali Hizmet Süreçleri Denetimi
  • Yasal Çerçeve

Sınavın kalan %20 'sinde ise, adaylar seçtikleri bankacılık, sigortacılık veya menkul kıymetler dallarında yeterlilik düzeyinde test edilir. 
Sınav süresi 2 saat 55 dakikadır. IIA sınav konuları ve/veya formatında değişiklikler yapabilir. 

 

Aday el kitabını buradan indirebilirsiniz.
Sınav tarihlerine ve ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz