DENETİM KURULU

DENETİM KURULU
 

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN - Denetim Kurulu Başkanı

 
Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde Asistan olarak Akademik kariyerine başladı. Daha sonra, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalarında Finans yöneticiliği yaptı. Kariyerini Anadolu Üniversitesinde sürdürdü ve emekli oldu. Yüksek Okul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, İşletme Fakültesi Dekanlığı, Rektör Danışmanlığı ve Senato üyeliği görevlerinde bulundu. Denetim, İç denetim, Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim dersleri vermiş olup bu alanda yayınları bulunmaktadır. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi üyesidir.
   
   

Cumhur KARATEPE - Denetim Kurulu Üyesi 

 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapan Cumhur Karatepe, Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi’nden mezun oldu. 27 yıl mali işler, denetim ve yönetim tecrübesi bulunan Karatepe, SMMM, BD ve CRMA sertifikalarına sahiptir. 2006-2010 döneminde İSMMMO Bağımlı Çalışanlar Komite Üyesi, 2009-2011 döneminde MMMBD Üsküdar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2019 döneminde İSMMMO İç Denetim Komite ve İSMMMO Akademi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Danışma Meclisi Üyesi görevlerinde yer almıştır. 2014-2016 ile 2018-2021 dönemlerinde TİDE Etik Kurulu ve 2016-2018 döneminde TİDE Denetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunan Karatepe, ayrıca İSMMMO tarafından elektronik ve basılı ortamda yayımlanan “KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” ve “İç Denetime Genel Bir Bakış” adlı kitapların hazırlanmasına katkı sunmuştur.
   
   

Elvan ALTIKULAÇ - Denetim Kurulu Üyesi 

 
Borsa İstanbul A.Ş.’de Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yasal Uyum Direktörü olarak görev yapmakta olan Elvan ALTIKULAÇ, Lisans eğitimini 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Elvan ALTIKULAÇ, mesleki kariyerine 1999’da Yaşarbank A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış, 2001 ila 2009 yılları arasında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda sırasıyla Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Kıdemli Müfettiş ve Başmüfettiş; 2009-2011 yılları arasında Takasbank Dış İlişkiler Birimi, Türev Piyasalar, Enerji ve Emtia Takas Bölümlerinde Müdür Yardımcısı; 2011 ila 2017 yılları arasında Takasbank Risk Yönetimi Birimi’nde Risk Yönetimi Direktörü, 2017 ila 2020 yılı Ekim ayı aralığında Takasbank İç Denetim Biriminde İç Denetim Direktörü, 2020 yılı Ekim ayından Kasım ayına kadar geçen süre zarfında ise Takasbank Türev Piyasalar, Enerji ve Emtia Takas Bölümünde Direktör olarak görev yapmıştır. 2020 yılında Bankacılık lisansı alan Doğan Yatırım Bankası A.Ş.’de banka iç denetim, iç kontrol, yasal uyum ve risk Yönetimi süreçleri başta olmak üzere tüm kurumsal yönetim çerçevesinin oluşturulması sürecinde kurucu ekip içerisinde yer almış, söz konusu bankadaki Risk Yönetimi Başkanı görevinden 10/05/2022 tarihi itibarıyla ayrılarak Borsa İstanbul A.Ş.’de göreve başlamıştır. Certified Internal Auditor (CIA) ve Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikaları ile SPL Düzey-3 ve Türev Araçlar sertifikalarına sahiptir.
   
   

Seyfullah ATÇI - Denetim Kurulu Üyesi

 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı, iktisat fakültesi ve eğitim enstitüsü mezunudur. 8 Yıl Bankacılık deneyiminden sonra, 29 yıl Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Opet’te denetim, muhasebe, resmi, idari ve mali işler müdürlüğü yaptı, halen bu şirkette danışman olarak çalışmaya devam etmektedir. S.M. Mali Müşavir (SMMM), Bağımsız Denetçi (KGK), Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA) sahibidir.İSMMMO’da bağımlı çalışanlar komitesi başkanlığı, TİDE ’de yayın komitesi başkanlığı ve editörlük, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nde (TMUD) yönetim muhasebesi komitesi üyeliği, Yönetim Danışmanları Derneği’nde denetim kurulu başkanlığı, MMMB Genel merkez yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Ataşehir kent konseyi yürütme kurulu üyesi, çevre çalışma grubu başkanı, İstanbul kent konseyi çevre çalışma gurubu üyesidir, ayrıca İstanbul çevre konseyi genel sekreter yardımcısıdır. Çevre, mali ve toplumsal konularda yayınlanmış 150’nin üzerinde makalesi bulunmaktadır.
   
   

Özkan HACIOĞLU - Denetim Kurulu Üyesi

 
Burgan Bank’ta İç Kontrol Merkezi Başkanı olarak görev yapan Özkan Hacıoğlu, sırasıyla lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi-İngilizce İktisat Bölümü’nde ve yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İşletme (MBA) programında tamamlamıştır. Son 13 yılı yönetici olmak üzere 21 yıl İç Denetim, İç Kontrol, AML-Uyum ve Bankacılık tecrübesi bulunan Özkan Hacıoğlu, 1999–2009 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda sırasıyla Teftiş Kurulu ve İç Kontrol & Uyum Başkanlığı’nda çeşitli pozisyonlarda görev almış ve 2009 yılında Eurobank Tekfen’e Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılmış olup halen Burgan Bank İç Sistemler Grubu bünyesindeki görevine devam etmektedir. Çalıştığı kurumlara suiistimal ve suç gelirlerinin aklanmasının önlemesi / tespiti konularında eğitmen olarak ta katkı sunan Özkan Hacıoğlu CIA, CRMA, CCSA, CFSA, CFE, CISA ve SMMM sertifikalarına sahiptir.
   
   

Cemre LALE KAHYAOĞLU - Denetim Kurulu Üyesi 

 
16 yıl iç denetim tecrübesi bulunan Cemre Lale Kahyaoğlu, 2005 – 2019 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş.’ de çalışmış olup 2020 yılından beri Limak Yatırım’da İç Denetim Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlayan Cemre Lale Kahyaoğlu, CIA ve CRMA sertifikalarına sahiptir.