KOMİTE FAALİYETLERİ

AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ FAALİYETLERİ

TİDE bünyesinde çeşitli konularda faaliyet gösteren çalışma komitelerinden biri olan ve mesleğimizin akademik gelişiminde stratejik önemi bulunan (TİDE) Akademik İlişkiler Komitesi, iç denetim mesleğinin akademik dünyada tanınması, meslek konusunda yapılan akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve akademik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

(TİDE) – (AİK); “ Meslekte akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak” vizyonu ve “İç Denetim mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek akademik programların geliştirilmesi, kariyer yapılmasını teşvik etmek amacıyla danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumları, iş ve kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemek” misyonu ile belirlediği stratejileri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2011 yılında, Akademik İlişkiler Komitesi içinde komitenin tüm planlama ve koordinasyon çalışmalarını sağlamak, projelerin değerlendirilerek hayata geçirilmesinde yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere, Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.

İlki 2010 yılında; ikincisi 2012 Yılında gerçekleştirilen Akademik Forumların her iki yılda bir tekrarlanması ve organize edilmesi konularında Akademik İlişkiler Yürütme Kuruluna rol ve sorumluluklar verilmiş, Akademik Forum Yönergesi hazırlanarak 2011 Aralık ayında (TİDE) Yönetim Kurulu Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

(AİK), faaliyetlerini kendi içinde oluşturduğu dört (4) çalışma grubu ile yürütmektedir. Söz konusu çalışma grupları; (1) Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme & Meslek Etiği Çalışma Grubu, (2) IIA - IAEP Program (AGEP) Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı, (3) Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı, (4) Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Geliştirme Programı, olarak çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadırlar.