STANDARTLAR VE SERTİFİKASYON KOMİTESİ ÜYELERİ

STANDARTLAR VE SERTİFİKASYON KOMİTESİ ÜYELERİ

KOMİTEDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Uluhan Kumru, Mustafa Sönmez

KOMİTE BAŞKANI: Şenol Toygar

ÜYELER:

Onuralp Armağan, Diğdem Tümtürk Güner, Özge Aşçıoğlu,  Süleyman Baş, Ahmet Burak Soysal, Ferhat Yazgılı, Hakan Aküzüm, Mahmut Taha Eroğlu, Mehmet Umut Erdemir, Merve Eleman, Mustafa Kuş, Onur Araz, Onur Özker, Suat Şensoy, Yeşim Sezgin, Gökhan Polat, Mehmet Anıl Bolayır, Özer Denizlioğlu, Filiz Mut, Dilek Adalı, , Gözde Lago, Güliz Tınç, Şinasi Kader Öztürk, Ali Başıbüyük, Ayfer AKSU, Müge ALŞAN, Seda TIĞDEMİR, Enver Şahin, Hülya Güneşli, Rasim Şahin, Dilek F. Solcun, Merve Özbek Öztürk, Serdar Fahri, Barış Arslan, Hüsne Seda Karaer, Emrah Peker, Ahmet Oğuz Koban, Bilginer Doğan, Sezen Uludağ, Onur Aytar, Mehmet Fatih Bilgin, Gökhan Ünlü, Şebnem İleri Yücel, Kenan Kılıç, Emre Kemerci. Merve Yılmaz, Ethem Kaçar