ANA PRENSİPLER

İÇ DENETİMDE MESLEKİ UYGULAMALAR İÇİN ANA PRENSİPLER

Ana Prensipler, bir bütün olarak alındığında etkin bir iç denetimi işaret eder. İç denetim faaliyetlerinin etkin olarak değerlendirilmesi için, bütün prensipler hazır ve etkin bir şekilde işliyor olmalıdır. Bir iç denetçinin ya da iç denetim biriminin Ana Prensipleri ne derece uygulayabildiği  kurumdan kuruma değişebilir; ancak Prensiplerden herhangi birini uygulamıyor olmak iç denetim biriminin, iç denetimin misyonunu başaracak kadar etkin çalışmadığını gösterir (bkz. İç Denetimin Misyonu).

 

  • Dürüst ve faziletli davranır.
  • Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
  • Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır)
  • Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
  • Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
  • Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
  • Etkili bir şekilde iletişim kurar.
  • Risk-bazlı güvence sağlar.
  • İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
  • Kurumsal gelişimi teşvik eder.